Văn phòng Phần C của Alaska

Hợp lý hóa việc sàng lọc trên khắp bang lớn nhất của đất nước

Chó kéo xe trượt tuyết ở Alaska
Khả năng tiếp cận là một thách thức lớn ở bất kỳ bang nào có đông dân cư nông thôn, nhưng kích thước và địa hình của Alaska khiến việc tiếp cận là một thách thức đặc biệt.

Trung bình, 13% trẻ em dưới 3 tuổi bị chậm phát triển hoặc khuyết tật. 1 Phần C của Đạo luật Giáo dục Cá nhân Khuyết tật (IDEA) được tạo ra để cung cấp cho những trẻ em này quyền truy cập vào các chương trình và dịch vụ có thể giúp chúng chuyển tiếp thành công sang nhà trẻ và mẫu giáo. Tất cả các tiểu bang bắt buộc phải có chương trình Tìm Trẻ để xác định, sàng lọc và cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi đủ điều kiện.

Đối mặt với vấn đề

Vào năm 2011, Văn phòng Phần C của Alaska đã có một cái nhìn quan trọng về các nỗ lực Tìm trẻ của chính họ và xác định rằng tiểu bang có thể — và muốn — làm tốt hơn. Tại thời điểm đó, chỉ có 6% trẻ em ở Alaska từ 0–3 tuổi nhận dạng được tình trạng chậm phát triển hoặc khuyết tật, chưa bằng một nửa tỷ lệ nhận dạng trung bình. Và chỉ một phần ba số trẻ được xác định (2% tổng số trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi) được nhận các dịch vụ can thiệp sớm.

Điều gì đã khiến số lượng Alaska thấp hơn mức trung bình của quốc gia?

Erin Kinavey Wennerstrom, M.Ed., giải thích: “Địa lý, chi phí và thiếu các công cụ sàng lọc tiêu chuẩn hóa. Cô ấy là cựu điều phối viên của bang Phần C của Alaska, người đã dẫn đầu sáng kiến ​​nhằm tăng cường các nỗ lực Tìm kiếm Trẻ em của Alaska.

Khả năng tiếp cận là một thách thức lớn ở bất kỳ bang nào có dân số nông thôn đông đúc, nhưng kích thước và địa hình của Alaska giúp cho việc tiếp cận triệt để cả về thời gian và chi phí. Với diện tích dặm vuông tương đương với toàn bộ vùng biển phía đông, và cả các đảo và núi trong hỗn hợp, nhiều khu vực chỉ có thể đến được bằng máy bay. Nếu việc khám sàng lọc phải được thực hiện trực tiếp, điều này gây ra một vấn đề cho cả gia đình và các chuyên gia.

Cũng nên xem xét rằng các tổ chức khác nhau thực hiện sàng lọc — bao gồm bác sĩ nhi khoa, trung tâm chăm sóc trẻ em và cơ quan y tế công cộng — có thể đang sử dụng các công cụ sàng lọc khác nhau. Điều này gây khó khăn cho tiểu bang trong việc đo lường sự thành công, cung cấp đào tạo và hỗ trợ liên tục, cũng như quyết định xem có hay không và làm thế nào để tăng cường tiếp cận.

Wennerstrom nói: “Chúng tôi biết ngay rằng một công cụ sàng lọc toàn cầu có thể giải quyết tốt tất cả những vấn đề này, nhưng thách thức tiếp theo là quyết định cái nào”.

Tìm giải pháp

Để xác định công cụ sàng lọc nào sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của tiểu bang, Văn phòng Phần C của Alaska đã tiến hành đánh giá toàn diện tài liệu quốc gia, các đề xuất của nhóm làm việc của tiểu bang và học hỏi từ Dự án Học viện Sàng lọc Alaska ABCD , đã triển khai ASQ ® tại một số địa điểm để đánh giá lợi ích của sàng lọc có cấu trúc.

Kết quả? Bảng câu hỏi về độ tuổi & giai đoạn ® , Phiên bản thứ ba, ( ASQ ® -3) là lựa chọn rõ ràng.

Wennerstrom cho biết: “Chúng tôi đã đưa ra quyết định sử dụng ASQ-3 cùng thời điểm ASQ ® Online hoạt động. “Không có trí tuệ khi cũng kết hợp hệ thống trực tuyến.”

Với ASQ Online, bất kỳ phụ huynh nào có kết nối Internet cũng có thể hoàn thành bảng câu hỏi ASQ thông qua ASQ Family Access.

Một trong những mục tiêu của bang là tiếp cận các gia đình nông thôn. Với ASQ Online, bất kỳ phụ huynh nào có kết nối Internet cũng có thể hoàn thành bảng câu hỏi ASQ thông qua ASQ ® Family Access. Các bảng câu hỏi đã hoàn thành sẽ được gửi một cách an toàn, và cha mẹ và người chăm sóc sẽ nhận được sự theo dõi từ trung tâm chăm sóc trẻ em, văn phòng bác sĩ hoặc chương trình can thiệp sớm của họ.

Carol Prentice cho biết: “Đây là một động lực thực sự lớn để chúng tôi chuyển sang ASQ Online. Công ty của cô ấy cố vấn cho Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Alaska và được thuê để triển khai ASQ Online trên toàn tiểu bang.

Cô cho biết thêm: “Chi phí liên quan đến việc tiếp cận nhiều gia đình Alaska là rất cao. “Giờ đây, chúng tôi đã có một công cụ cho phép các gia đình, bác sĩ, các cơ quan y tế nông thôn và công cộng trực tuyến và nhập kết quả, chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập theo cách chưa từng được thực hiện trước đây ở Alaska.”

Bắt đầu

Vậy làm thế nào để một tổ chức bắt đầu thực hiện sự thay đổi rộng rãi như vậy?

Văn phòng Phần C đã làm việc chặt chẽ với Prentice để đưa ra một kế hoạch thực hiện nhằm đưa nhiều cơ quan sàng lọc và giới thiệu của tiểu bang vào cuộc với ít sự gián đoạn nhất có thể. Mục tiêu là nâng cao tỷ lệ nhận biết trẻ 0-3 chậm phát triển hoặc khuyết tật và tăng số trẻ được can thiệp sớm, từ 2% lên 2,6%.

Nghe có vẻ nhỏ, nhưng đó là mức tăng khoảng 33%, một mục tiêu đầy tham vọng khi có bao nhiêu bộ phận chuyển động tồn tại trong một quá trình như vậy.

Mặc dù việc áp dụng ASQ Online là không bắt buộc, nhưng phương pháp triển khai chu đáo của Alaska — cùng với sự dễ dàng và đáng tin cậy đã được chứng minh của công cụ sàng lọc — đã khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn và bổ ích cho nhiều tổ chức.

Cùng với nhau, 16 Chương trình Học tập cho Trẻ sơ sinh (ILP) khu vực của Alaska có quyền truy cập hoặc mối quan hệ với các nguồn giới thiệu chính trong khu vực của họ.

Nhà nước quyết định tận dụng một cơ cấu tổ chức hiện có để hợp lý hóa quá trình thực hiện. Alaska có 16 Chương trình Học tập dành cho Trẻ sơ sinh (ILP) trong khu vực cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ chậm phát triển và khuyết tật. Các ILP này cùng nhau bao phủ toàn tiểu bang và có quyền truy cập hoặc có mối quan hệ với các nguồn giới thiệu chính trong khu vực của họ — bao gồm bác sĩ nhi khoa, trung tâm chăm sóc trẻ em, chương trình Head Start, chương trình pre-K và các tổ chức y tế công cộng.

Mục tiêu là Văn phòng Phần C sẽ hoạt động như một trung tâm chương trình. Các ILP sẽ đồng ý mở tài khoản Doanh nghiệp Trực tuyến ASQ và sau đó cung cấp quyền truy cập vào ASQ-3 cho các nguồn giới thiệu chính trong các khu vực tương ứng của họ (xem sơ đồ). Việc có thực sự sử dụng ASQ-3 hay không là tùy thuộc vào mỗi tổ chức sàng lọc, nhưng việc chúng được đưa vào triển khai khiến chương trình của Alaska trở nên độc đáo.

Việc thực hiện được chia thành ba giai đoạn. Mỗi giai đoạn sẽ đưa ASQ Online đến một tập hợp hoặc nhóm thuần tập ILP mới trong khi dần dần giới thiệu các công cụ hoặc tính năng bổ sung. Nhóm thí điểm bao gồm bảy ILP, đã áp dụng phiên bản giấy của ASQ-3 nhưng chưa sử dụng hệ thống trực tuyến.

Vào tháng 1 năm 2012, sau khi kết thúc chương trình thí điểm hạn chế và đảm bảo nguồn kinh phí để mở rộng toàn tiểu bang, Alaska chính thức bắt đầu triển khai toàn cầu. Hai đại diện từ Nhà xuất bản Brookes đã đến Alaska để giúp thúc đẩy triển khai trên toàn tiểu bang.

Nhóm thứ hai và thứ ba đã tăng cường sử dụng hệ thống trực tuyến cho ASQ và kết hợp quyền truy cập cho các chương trình đối tác, tùy chọn Quyền truy cập gia đình của ASQ và thậm chí bắt đầu sử dụng ASQ ® : SE, công cụ sàng lọc cảm xúc xã hội.

Prentice cho biết: “Điều đã giúp làm cho quá trình này diễn ra suôn sẻ như vậy, là chúng tôi đã chọn dòng thời gian chậm để mọi người có cơ hội tích hợp ASQ Online vào các chương trình của họ,” Prentice nói.

Vượt qua thử thách

Không có chương trình nào ở kích thước này tiến triển mà không gặp phải một vài va chạm. Ngoài thách thức ban đầu là chỉ chọn một công cụ mà các bên liên quan có thể đồng ý, còn có các vấn đề kỹ thuật cần xem xét và sự miễn cưỡng xuất hiện dưới nhiều hình thức.

Một API mới cho phép các văn phòng bác sĩ tích hợp ASQ với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử của họ, loại bỏ mọi nhu cầu nhập dữ liệu trùng lặp.

Một trong những mối quan tâm lớn nhất là làm thế nào để tích hợp ASQ với hồ sơ sức khỏe điện tử trong văn phòng bác sĩ. Ban đầu, không có cách nào để hai hệ thống nói chuyện với nhau, có nghĩa là nhập dữ liệu trùng lặp. Vì hầu hết các bác sĩ hoạt động trong một mô hình hiệu quả, điều này được coi là quá tốn thời gian. Dựa trên phản hồi từ người dùng ASQ ở Alaska và các địa điểm khác, Brookes Publishing hiện đã phát hành Giao diện lập trình ứng dụng (API), cho phép người dùng kết nối ASQ Online với một hệ thống quản lý dữ liệu khác, chẳng hạn như hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

Những người khác lo lắng về tính bảo mật và liệu hệ thống có tuân thủ HIPAA không. (Nó là.)

Nhân viên của các văn phòng vốn đã bận rộn đã bày tỏ sự miễn cưỡng trong việc đầu tư thời gian để tìm hiểu một hệ thống mới, cũng như lo ngại rằng việc luân chuyển nhân viên sẽ đòi hỏi phải đào tạo lại liên tục. (Những vấn đề này được giải quyết trong chương trình đào tạo đã được tùy chỉnh để triển khai Alaska, nơi những người tham gia học được rằng cam kết thời gian thực sự là tối thiểu dựa trên sự thân thiện với người dùng của ASQ.)

Đối với các bậc cha mẹ sử dụng ASQ Family Access, luôn có khả năng họ không cảm thấy thoải mái khi sử dụng công nghệ hoặc nhập dữ liệu trực tuyến. Thông thường điều này có thể được xử lý bởi ILP, những người được đào tạo để hỗ trợ các gia đình về nhu cầu công nghệ của họ. (Thêm vào đó, lợi ích của việc tiếp cận nhiều người hơn nhờ công cụ trực tuyến vượt xa một số trường hợp ngoại lệ. Và những người không thích công nghệ, ngay cả sau khi được hỗ trợ, vẫn có thể nhận được các cuộc kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở y tế hoặc chăm sóc trẻ em.)

Phát triển và tăng cường

Khi ASQ được cung cấp cho ILP, Alaska thấy rằng một số nhóm mất nhiều thời gian hơn những nhóm khác để đạt được sự sẵn sàng về mặt tổ chức. Một số đã ngay lập tức tham gia, và những người khác, vì nhiều lý do khác nhau, do dự hoặc không thể bắt đầu sử dụng ASQ ngay lập tức. Các thế hệ trẻ nói riêng đã nhanh chóng nắm bắt các khía cạnh công nghệ của ASQ.

Prentice cho biết: “Mặc dù hệ thống là tự nguyện, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng phản hồi rất tích cực. “Khi các tổ chức đi vào hoạt động và đạt được thành công, chúng tôi có thể chứng minh rằng hệ thống đang hoạt động – rằng nó thực sự đang tiếp cận những nhóm dân cư khó tiếp cận.”

Prentice báo cáo rằng chương trình đào tạo mạnh mẽ được sử dụng ở Alaska là một trong những động lực thúc đẩy sự quan tâm và tuân thủ.

Văn phòng Phần C đã hợp tác chặt chẽ với Nhà xuất bản Brookes để sử dụng nhiều dịch vụ đào tạo ASQ của công ty. Họ bao gồm:

  • Định hướng riêng cho quản trị viên cho tất cả tài khoản ASQ ® Enterprise mới
  • Hướng dẫn và sổ tay trợ giúp trong hệ thống ASQ Online
  • Hội thảo trên web chuyên đề đào tạo về ASQ Online, bao gồm đào tạo cho quản trị viên chương trình, ASQ Family Access và viết báo cáo
  • Các phiên Hỏi & Đáp trực tiếp và quyền truy cập không giới hạn vào kho lưu trữ hội thảo trên web sau đó

Với 16 đại lý, chúng tôi có một phạm vi bao gồm những người đã sử dụng [ASQ Online] hai năm trước và một số người mới bắt đầu… thật hợp lý khi sử dụng chuỗi chuyên môn liên tục này

—Carol Prentice, cố vấn của Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Alaska

Để thực hiện lời hứa hỗ trợ liên tục, tiểu bang cũng phát triển các nỗ lực đào tạo có giá trị của riêng mình. Những người đầu tiên chấp nhận ILP đang chia sẻ kiến ​​thức của họ với những người mới đến bằng cách tham gia vào các hội thảo từ xa trên diễn đàn mở và mạng lưới ngang hàng. Có khả năng đặt câu hỏi cụ thể và nhận được lời khuyên kịp thời củng cố khả năng, xây dựng sự tự tin và chuẩn bị cho các ILP để truyền đạt trí tuệ của họ cho các tài khoản chương trình trong khu vực của họ.

Prentice nói: “Với 16 đại lý, chúng tôi có một phạm vi bao gồm những người đã sử dụng nó cách đây hai năm và một số người mới bắt đầu. “Việc tận dụng sự liên tục của chuyên môn này là rất hợp lý và chúng tôi nhận thấy rằng mọi người thực sự sẵn sàng làm việc đó.”

Nhận ra thành công

Thực sự có giá trị. Một câu chuyện thành công là Sprout Family Services , một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ và là một trong 16 Chương trình Học tập cho Trẻ sơ sinh ở Alaska có tài khoản ASQ Enterprise. Sprout phục vụ trẻ em trước khi sinh cho đến mẫu giáo ở một khu vực rộng lớn có trụ sở tại Homer, Alaska. Giám đốc Điều hành Jillian Lush giải thích, đã có một sự thay đổi mô hình đáng hoan nghênh, chuyển giao trách nhiệm sàng lọc cho các chương trình đối tác và phụ huynh.

Cô nói: “Nhờ ASQ Online, chúng tôi có thể phục vụ tốt hơn những trẻ em cần được hỗ trợ phát triển hơn là dành thời gian để sàng lọc những trẻ không đủ tiêu chuẩn. “Và do được đào tạo rộng rãi và có một nhân viên quan trọng trong cơ quan đóng vai trò là ‘chuyên gia ASQ’, chúng tôi được coi là một nguồn lực quý giá cho các đối tác của mình.”

Chưa kể lợi ích về chi phí. Trước đây, Sprout sẽ đến thăm 10 cộng đồng mỗi năm một lần để tiến hành các cuộc kiểm tra, với chi phí $ 5,214 cộng với việc mất nguồn nhân viên tạm thời. Điều này có thể chỉ dẫn đến 52 lần khám sàng lọc và 12 lần chuyển tuyến cho các dịch vụ can thiệp. ASQ Online đã được chứng minh là hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn nhiều.

Tạo nên sự khác biệt

Những người tham gia áp dụng ASQ trên toàn tiểu bang đang được hưởng nhiều lợi ích khác nhau, từ tiết kiệm chi phí do các gia đình tự thực hiện sàng lọc cấp độ một, đến lợi ích ngoài ý muốn là tăng cường mối quan hệ giữa các Chương trình Học tập cho Trẻ sơ sinh và các đối tác của họ.

“Đối với các con số cụ thể, thật khó để có được bức tranh rõ ràng trước và sau do dữ liệu được phân cấp như thế nào trước khi ra mắt, nhưng rõ ràng từ dữ liệu chúng tôi có rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp,” Prentice giải thích. “Chúng tôi đang thấy rất nhiều con số thú vị trong cơ sở dữ liệu trực tuyến của chúng tôi, gợi ý về những cải tiến lớn.”

Vào năm 2012, 13% tất cả các lần chiếu ASQ trong tài khoản ASQ Online của Alaska được nhập thông qua Family Access. Chỉ một năm sau, con số đó đã tăng hơn gấp đôi lên 28%.

Một gợi ý là cách dữ liệu được nhập. Trong năm 2012, 13% tất cả các cuộc chiếu ASQ trong tài khoản ASQ Online của Alaska được nhập qua ASQ Family Access. Chỉ một năm sau, con số đó đã tăng hơn gấp đôi lên 28% —một chỉ số mạnh mẽ cho thấy truy cập trực tuyến đã chứng tỏ giá trị đối với rất nhiều người.

Tiểu bang hy vọng rằng những con số này sẽ được phản ánh trong tổng số suất chiếu tăng theo thời gian.

Wennerstrom nói: “Quan trọng nhất, Alaska hiện có một hệ thống rõ ràng, toàn diện có thể được đánh giá về hiệu quả. Cô ấy hiện là trợ lý giáo sư về giáo dục đặc biệt mầm non tại Đại học Alaska, Anchorage, nhưng vẫn là một người ủng hộ tận tình, thích chứng kiến ​​đứa con tinh thần của mình thành công.

Rõ ràng là Bang Alaska và tất cả những người tham gia vào việc áp dụng toàn cầu ASQ-3 là một phần của câu chuyện thành công tập thể mới chỉ bắt đầu.

***

Bạn muốn tìm hiểu thêm về việc triển khai ASQ-3 trên toàn tiểu bang của Alaska? Xem bài trình bày từ hội nghị của Hiệp hội Giáo dục Trẻ nhỏ Quốc gia năm 2014. Những người trình bày là Điều phối viên Tiểu bang Phần C hiện tại Laurie Thomas, Prentice, và Lush.

***

1 Rosenburg, S., Zhang, D., Robinson, C., 2008

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *