Ai sử dụng ASQ?

Các chuyên gia cần một hệ thống sàng lọc đáng tin cậy và dễ thực hiện.

Các chuyên gia làm việc với trẻ nhỏ có những ngày bận rộn, không thể đoán trước — họ cần những công cụ mà họ có thể dựa vào. ASQ ® là kết quả của gần 40 năm nghiên cứu: mọi khía cạnh và tính năng đã được thiết kế để hỗ trợ thói quen bận rộn của các chuyên gia và phù hợp với các quy trình và hoạt động hàng ngày.

Với thiết kế thân thiện với phụ huynh và sự linh hoạt trong quản lý, ASQ hoạt động trong toàn bộ phạm vi môi trường nơi trẻ nhỏ được phục vụ — từ các trung tâm chăm sóc trẻ em đến các hội chợ sức khỏe cộng đồng. ASQ được thiết kế cho các nhà giáo dục mầm non, bác sĩ nhi khoa, bác sĩ can thiệp và hơn thế nữa:

Chương trình Giáo dục Mầm non

 • Nhà giáo dục mầm non công lập và tư thục
 • Người chăm sóc và giáo dục chương trình chăm sóc trẻ em
 • Các chuyên gia Khởi động sớm và Khởi động sớm

Văn phòng nhi khoa

 • Bác sĩ nhi khoa
 • Các học viên y tá
 • Y tá
 • Nhân viên văn phòng

Các chương trình can thiệp sớm

 • Nhà trị liệu nghề nghiệp
 • Nhà trị liệu vật lý
 • Các nhà nghiên cứu bệnh học ngôn ngữ nói

Tổ chức Nhà nước và Địa phương

 • Tìm con
 • Cha mẹ là giáo viên
 • 5 Quận ủy đầu tiên (California)
 • Giúp tôi phát triển
 • Quan hệ đối tác Y tá-Gia đình
 • Sức khỏe cộng đồng
 • Hơn

Thành viên gia đình

 • Cha mẹ và Người chăm sóc