ASQ-3 trực tuyến

Xây dựng một hệ thống sàng lọc tốt hơn với ASQ-3 Online

Xây dựng một chương trình sàng lọc thành công là một bước quan trọng để hỗ trợ sự phát triển lành mạnh cho tất cả trẻ em. Nhưng với rất nhiều yếu tố ảnh hưởng, việc phát triển một chương trình chất lượng cao mà không gặp trở ngại có thể là một thách thức.

ASQ -3 Online là câu trả lời. Với khả năng quản lý dữ liệu hiệu quả, hoàn thành bảng câu hỏi trực tuyến và khả năng báo cáo nhanh, chính xác, ASQ-3 Online giúp bạn xây dựng một chương trình hợp lý  để sàng lọc mọi trẻ em và hỗ trợ mọi phụ huynh.

ASQ Online giúp bạn…

Tăng tỷ lệ sàng lọc

Trao quyền cho phụ huynh thực hiện bảng hỏi ASQ trực tuyến ở bất kỳ đâu và từ bất kỳ thiết bị nào — tăng tỷ lệ hoàn thành và độ chính xác cao.

Hợp lý hóa quy trình làm việc

Tiết kiệm thời gian, giảm bớt thủ tục giấy tờ và giảm thiểu sai sót của con người với tính năng tự động cho điểm, nhắc nhở, lựa chọn bảng câu hỏi, ...

Phân tích và sử dụng kết quả

Trả báo cáo kết quả trong vài giây, dễ dàng xuất dữ liệu của bạn và tổng hợp dữ liệu giữa các chương trình để bạn có thể theo dõi các xu hướng phát triển của trẻ.

Hành động

Khám phá những lợi ích của việc hoàn thành bảng câu hỏi trực tuyến và quản lý dữ liệu! Đăng ký bản demo ASQ Trực tuyến và bạn sẽ nhận được hướng dẫn trực tiếp về hệ thống với một trong những chuyên gia ASQ của chúng tôi — cộng với cơ hội đặt câu hỏi cho chúng tôi.

Xây dựng kế hoạch

Cho dù bạn là người mới sử dụng ASQ hay là người dùng lâu năm, ASQ Online có thể giúp mọi phần của quy trình sàng lọc của bạn trở nên dễ dàng hơn. Các chuyên gia của chúng tôi có thể giúp bạn kết hợp một gói hoàn toàn điều chỉnh hợp lý theo nhu cầu chương trình của bạn và các gia đình mà bạn phục vụ.

ASQ Online đã giúp các chương trình của bạn như thế nào?

Giúp tôi phát triển Quận Cam

Cách một đơn vị liên kết Help Me Grow sử dụng API để tiết kiệm thời gian — và tiếp cận nhiều gia đình hơn Bất kỳ chương trình mầm non lớn và có phạm vi rộng nào cũng có khả năng có một hệ thống theo dõi và cơ

Xem thêm >>

Văn phòng Phần C của Alaska

Hợp lý hóa việc sàng lọc trên khắp bang lớn nhất của đất nước Trung bình, 13% trẻ em dưới 3 tuổi bị chậm phát triển hoặc khuyết tật. 1 Phần C của Đạo luật Giáo dục Cá nhân Khuyết tật (IDEA) được tạo ra để cung cấp cho những trẻ em

Xem thêm >>

Giúp tôi phát triển SE Michigan

Help Me Grow là một hệ thống hợp tác với sứ mệnh quan trọng: xác định trẻ em có nguy cơ bị chậm phát triển và giúp các gia đình tìm thấy các dịch vụ phù hợp cho con mình. Trên toàn quốc, Help Me Grow xây dựng sự hợp tác xuyên

Xem thêm >>