Chuẩn bị chương trình sàng lọc

Lập kế hoạch sàng lọc từ bước đầu tiên đến cuối.

Giai đoạn lập kế hoạch đặt nền tảng quan trọng cho một chương trình giám sát và sàng lọc thành công. Kiểm soát các bước đầu tiên quan trọng với một nhóm cộng tác có thể giúp bạn vượt qua những thách thức thường gặp khi hệ thống quy trình đang hoạt động.

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên để hướng dẫn bạn qua giai đoạn lập kế hoạch, từ việc xác định mục tiêu đến chọn công cụ sàng lọc phù hợp với bạn

Quy trình làm việc là điều cần thiết cho sự thành công của chương trình sàng lọc. Bạn sẽ muốn tạo một hệ thống đáng tin cậy để quản lý thủ tục giấy tờ và dữ liệu của mình, quản lý hoặc phân phối  sàng lọc, phát triển các biểu mẫu và thư từ bạn có thể sử dụng với gia đình và thông báo rõ ràng các chính sách và quy trình sàng lọc của bạn cho mọi người liên quan. Các tài nguyên trên trang này có thể giúp ích cho việc này.

Sàng lọc và giám sát trẻ em  là một quá trình phức tạp. Cần hiểu rõ mọi khía cạnh của sàng lọc, bao gồm mục đích và giới hạn của nó, giao tiếp hiệu quả với gia đình, văn hóa và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả sàng lọc của trẻ, và các nguồn lực cộng đồng để giới thiệu phù hợp. Dưới đây là một số tài nguyên để giúp nhóm của bạn có một khởi đầu tốt khi sàng lọc.

Các gia đình là chuyên gia về con cái của họ, vì vậy điều quan trọng là phải chuẩn bị cho nhóm của bạn để chào đón các bậc cha mẹ như những đối tác tích cực trong quá trình sàng lọc. Điều đó có nghĩa là giải thích rõ ràng mục đích của việc sàng lọc, xoa dịu nỗi sợ hãi và trả lời các câu hỏi thắc mắc, giới thiệu với phụ huynh về công cụ sàng lọc  và duy trì giao tiếp cởi mở với họ trước, trong và sau khi sàng lọc. Những tài nguyên này có thể giúp bạn thu hút phụ huynh tham gia sàng lọc và thu hút họ trong suốt quá trình sàng lọc

Khám phá Phần còn lại của Quy trình Sàng lọc