Giới thiệu ASQ

ASQ: Sàng lọc tình cảm và xã hội chính xác, đáng tin cậy.

Bảng câu hỏi về độ tuổi & giai đoạn phát triển ASQ-3 cung cấp khả năng sàng lọc chính xác, đáng tin cậy về sự phát triển cho trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi. Dựa trên kiến ​​thức chuyên môn của cha mẹ, ASQ đã được thiết kế đặc biệt để xác định tiến độ phát triển và ngăn chặn sự chậm phát triển ở trẻ nhỏ— mở đường cho các bước tiếp theo có ý nghĩa trong học tập, can thiệp hoặc giám sát.

Giới thiệu Về ASQ

ASQ -3

Khám phá các Tài nguyên được Đề xuất này từ thư viện tài nguyên toàn diện của chúng tôi, được chọn riêng cho bạn!

Rối loạn phát triển

Thư viện tài nguyên có thể tìm kiếm này có các tờ hướng dẫn miễn phí, đồ họa thông tin, tài liệu phát tay dành cho phụ huynh và các bài viết về triển khai ASQ-3, các thang đánh giá rối loạn phát triển như: đánh giá tăng động giảm tập trung, tự kỉ, khó khăn về học, khó khăn ngôn ngữ,...

ASQ Online

Luôn chọn bảng câu hỏi ASQ®-3 phù hợp với độ tuổi của trẻ với Máy tính Tuổi nhanh chóng, tiện lợi!

Video hướng dẫn sàng lọc

Các video và hội thảo trên web cung cấp cho bạn phần giới thiệu trực quan rõ ràng, hấp dẫn về sàng lọc bằng ASQ.

Tin tức ASQ

Giải thích cụ thể kỹ thuật và hiểu biết sâu sắc về sự phát triển và sàng lọc sự phát triển sớm của trẻ em.

Câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp từ người dùng mới và tương lai.

Hệ thống ASQ

Sàng lọc

ASQ ® -3 : Bảng câu hỏi giúp phụ huynh dễ dàng hoàn thành.

Quản lý trực tuyến

Quản lý hiệu quả dữ liệu ASQ ® và cho phép phụ huynh hoàn thành bảng câu hỏi trực tuyến.

Hoạt động

Các hoạt động học tập vui nhộn, phù hợp với lứa tuổi giúp cha mẹ khuyến khích sự phát triển của trẻ.

Đào tạo

Việc triển khai dễ dàng với đào tạo tại chỗ, hội thảo hàng năm và DVD đào tạo.