Hỗ trợ sàng lọc thành công

Lập kế hoạch sàng lọc từ bước đầu đến cuối.

Giai đoạn lập kế hoạch đặt nền tảng quan trọng cho một chương trình giám sát và sàng lọc thành công. Kiểm soát các bước đầu tiên quan trọng với một nhóm cộng tác tuyệt vời có thể giúp bạn vượt qua những thách thức thường gặp khi hệ thống của bạn đang hoạt động.

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên để hướng dẫn bạn qua giai đoạn lập kế hoạch, từ việc xác định mục tiêu đến chọn công cụ sàng lọc phù hợp với bạn.

Sàng lọc chỉ là bước khởi đầu! Giữa các lần khám sàng lọc, hãy giữ kết nối với các gia đình trong chương trình của bạn bằng cách cung cấp cho họ các hoạt động thú vị mà họ có thể làm với con mình, chia sẻ tài liệu giáo dục sớm dành cho cha mẹ, cung cấp thông tin về các nguồn lực hữu ích của cộng đồng và theo dõi về bất kỳ lĩnh vực nào của trẻ họ quan tâm. Dưới đây là một số tài nguyên để giúp bạn xây dựng mối quan hệ bền chặt với gia đình.

 Phối hợp các lực lượng để triển khai hoạt động thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ là bước quan trọng sau khi sàng lọc. Tìm hiểu về thông tin xã hội-tình cảm để chia sẻ với gia đình, cung cấp cho cha mẹ những lời khuyên đáng tin cậy về việc chuẩn bị cho trẻ đi học mẫu giáo và giúp họ theo dõi các mốc quan trọng giữa các lần kiểm tra phát triển.

Chương trình của bạn có đang hoàn thành mục tiêu không? Có bất kỳ thủ tục nào cần được điều chỉnh hoặc suy nghĩ lại không? Để đánh giá mức độ hiệu quả của chương trình sàng lọc, bạn sẽ muốn thu thập dữ liệu định kỳ từ phụ huynh và giáo viên. Dưới đây là một số tài nguyên ASQ để giúp bạn bắt đầu việc này.

Sử dụng các nguồn bên dưới để hiểu sâu hơn về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chương trình sàng lọc của bạn và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết. Và nếu bạn sử dụng ASQ-3, hãy truy cập thư mục mạng  của chúng tôi  để chia sẻ thông tin chi tiết với những người dùng khác.

Khám phá Phần còn lại của Quy trình Sàng lọc