Tài nguyên miễn phí

Ai không yêu miễn phí?

Chúng tôi đã thiết kế trang web của mình đầy đủ các tài liệu cần thiết cho bạn và tổ chức của bạn. Từ việc  sử dụng PowerPoint đến các bài báo và tài liệu tham khảo trên trang web về câu hỏi sàng lọc phát triển cụ thể, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn cần biết về sàng lọc phát triển tại đây.

Tài nguyên miễn phí

Tài nguyên đề xuất

Khám phá các Tài nguyên được Đề xuất này từ thư viện tài nguyên toàn diện của chúng tôi, được chọn riêng cho bạn!

Thư viện tài nguyên

Thư viện tài nguyên có thể tìm kiếm này có các tờ hướng dẫn miễn phí, đồ họa thông tin, tài liệu phát tay dành cho phụ huynh và các bài viết về triển khai ASQ-3.

Máy tính ASQ

Luôn chọn bảng câu hỏi ASQ®-3 phù hợp với độ tuổi của trẻ với Máy tính Tuổi nhanh chóng, tiện lợi này!

Câu chuyện thành công

Giới thiệu người dùng, nghiên cứu điển hình và lời chứng thực minh họa trải nghiệm trực tiếp với ASQ-3.

Câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp từ người dùng mới và tương lai.

Video

Các video làm mẫu và hội thảo trên web cung cấp cho bạn phần giới thiệu trực quan rõ ràng, hấp dẫn về sàng lọc bằng ASQ. Chúng tôi còn cung cấp các Video, DVD hướng dẫn các bước đánh giá, các hoạt động để hỗ trợ phát triển sớm cho trẻ.

ASQ Tin tức & Cập nhật

Giải thích cụ thể kỹ thuật và hiểu biết sâu sắc về sự phát triển và sàng lọc sự phát triển sớm của trẻ em.

Sản phẩm hỗ trợ

Tiếp tục hỗ trợ các gia đình bằng những công cụ (video, đồ dùng, đồ chơi) và sách thiết thực này nhằm thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và mối quan hệ cha mẹ - con cái.

Hệ thống ASQ

Sàng lọc

ASQ ® -3: Bảng câu hỏi giúp phụ huynh dễ dàng hoàn thành.

Quản lý trực tuyến

Quản lý hiệu quả dữ liệu ASQ-3 và cho phép phụ huynh hoàn thành bảng câu hỏi trực tuyến.

Hoạt động

Các hoạt động học tập vui nhộn, phù hợp với lứa tuổi giúp cha mẹ khuyến khích sự phát triển sớm của trẻ.

Đào tạo

Việc triển khai dễ dàng với đào tạo tại chỗ, online, hội thảo hàng năm và DVD đào tạo.