Tiến hành sàng lọc

Lập kế hoạch sàng lọc từ bước đầu đến cuối

Giai đoạn lập kế hoạch đặt nền tảng quan trọng cho một chương trình giám sát và sàng lọc thành công.  Kiểm soát các bước đầu tiên quan trọng với một nhóm cộng tác tuyệt vời có thể giúp bạn vượt qua những thách thức thường gặp khi hệ thống của bạn đang hoạt động.

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên để hướng dẫn bạn qua giai đoạn lập kế hoạch, từ việc xác định mục tiêu đến chọn công cụ sàng lọc phù hợp với bạn

Công cụ bạn chọn phải đi kèm với sách hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên có sẵn khác hướng dẫn bạn rõ ràng về các bước  sàng lọc và trả lời các câu hỏi của bạn trong suốt quá trình. Các nguồn thông tin cụ thể về ASQ-3 này sẽ giúp bạn chọn bảng câu hỏi phù hợp với độ tuổi của trẻ và sử dụng ASQ-3 hiệu quả với gia đình.

Cho điểm phải là một quá trình đơn giản, không sợ hãi, đặc biệt nếu bạn đã chọn một công cụ như ASQ trực tuyến tự động. Dưới đây là một số tài nguyên về cách tính điểm khi sàng lọc cho trẻ dựa vào ASQ-3, bao gồm một máy tính tiện dụng và các bản phát tay có thể in với các mẹo ghi điểm.

Một khi bạn đã có điểm số trong tay, làm thế nào bạn có thể xác định được những con số đang thực sự cho bạn biết điều gì? Bạn sẽ cần thông tin gì khác để theo dõi hiệu quả? Dưới đây là một số tài nguyên giúp bạn diễn giải chính xác kết quả ASQ-3 để bạn có thể lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

Việc chia sẻ kết quả sàng lọc với gia đình hoặc giáo viên đôi khi có thể cảm thấy khó khăn, đặc biệt khi kết quả cho thấy con họ cần phải được đánh giá thêm. Các tài nguyên trên trang này cung cấp cho bạn hướng dẫn hữu ích về việc thảo luận kết quả sàng lọc theo hướng tích cực, khuyến khích và hợp tác với gia đình trong các bước tiếp theo. 

Khám phá Phần còn lại của Quy trình Sàng lọc