Trước khi bắt đầu sàng lọc

Lập kế hoạch sàng lọc từ khi bắt đầu đến kết thúc

Giai đoạn lập kế hoạch đặt nền tảng quan trọng cho một chương trình sàng lọc thành công. Giám sát thực hiện các bước đầu tiên với một nhóm các chuyên gia có thể giúp vượt qua những thách thức, khó khăn khi hệ thống sàng lọc đang hoạt động.

 Các tài nguyên trên trang web đã hướng dẫn chi tiết việc lập kế hoạch, từ xác định mục tiêu đến chọn công cụ sàng lọc phù hợp.

Bắt đầu chương trình sàng lọc bằng cách trả lời các câu hỏi:

1/Đối tượng sàng lọc là gì?

2/ Các mục tiêu chính của chương trình sàng lọc là gì?

3/ Bạn có những nguồn lực nào, và bạn sẽ cần thêm gì?

4/ Làm thế nào để bạn có được sự phối hợp của phụ huynh, nhà cung cấp và các đối tác cộng đồng?

Dưới đây là một số tài nguyên để giúp bạn đặt câu hỏi phù hợp và xác định được câu trả lời của mình.

Chọn công cụ sàng lọc phù hợp với mục tiêu và nguồn lực của bạn sẽ tạo ra sự thành công của quá trình sàng lọc.

Có nhiều yếu tố cần xem xét, bao gồm chi phí, khả năng tương thích với các dịch vụ hiện có của bạn, hậu cần quản lý và tính điểm và mức độ tham gia của phụ huynh khi sàng lọc.

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên hữu ích về cách chọn công cụ sàng lọc phù hợp với chương trình của bạn.

Sau khi chọn công cụ sàng lọc,  cần phải thiết lập một số nguyên tắc.

Xác định phương pháp kiểm soát sàng lọc, tìm ra tần suất tiến hành sàng lọc và chọn tiêu chí cho các giới thiệu về ASQ-3. Để thực hiện được thành công việc sàng lọc cần phải xây dựng được các nguyên tắc hoạt động. Dưới đây là một số nguyên tắc:

Khám phá Phần còn lại của Quy trình Sàng lọc