Trường mầm non công lập

Những lợi ích của việc sử dụng ASQ.

Sàng lọc phát triển PreK là một nhiệm vụ đã được thực hiện ở 31 tiểu bang, sẽ còn nhiều hơn thế nữa trong vài năm tới. Trường học của bạn cần một công cụ sàng lọc chính xác, đáng tin cậy, thân thiện như nhau đối với giáo viên và phụ huynh, đồng thời giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ quan trọng là giới thiệu và giám sát. Đây là lý do tại sao các chương trình mầm non công lập trên toàn quốc đã chọn ASQ ® —và tại sao đó cũng là lựa chọn tốt nhất cho chương trình của bạn!

Sàng lọc đáng tin cậy, thân thiện với giáo viên và phụ huynh.

Do cha mẹ hoàn thành. Các giáo viên PreK hiện đang được yêu cầu — hoặc ở một số tiểu bang, được yêu cầu — đưa phụ huynh vào sàng lọc phát triển. ASQ là một công cụ do cha mẹ hoàn thiện nhằm tận dụng tối đa kiến ​​thức chuyên sâu của các gia đình và giúp họ trở thành đối tác đầy đủ trong quá trình sàng lọc.

Chính xác. Bạn lo lắng về độ tin cậy của các công cụ báo cáo dành cho phụ huynh? Các nghiên cứu cho thấy rằng những quan sát của cha mẹ hóa ra lại là những yếu tố dự báo rất tốt về sự chậm phát triển 1 . Tìm hiểu thêm về báo cáo dành cho phụ huynh.

Thân thiện với giáo viên. Các nhà giáo dục mầm non cũng có thể hoàn thành ASQ để xác định điểm mạnh của học sinh và giúp xác định những đứa trẻ có các mối quan tâm về phát triển hoặc tình cảm xã hội. Các bảng câu hỏi ASQ rất dễ dàng để giáo viên bận rộn hoàn thành — chúng nhanh và thân thiện với người đọc, đồng thời các mẹo và hình ảnh minh họa giúp giáo viên đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Cải thiện quan hệ đối tác với gia đình. ASQ giúp bạn dễ dàng chia sẻ điểm mạnh của trẻ với gia đình, giúp bạn cải thiện mối quan hệ của mình với cha mẹ. Với ASQ, cha mẹ cũng sẽ có một cách dễ dàng để tìm hiểu về các mốc phát triển và tích cực khuyến khích sự tiến bộ của con mình.

Giới thiệu và giám sát rõ ràng. Các trường mầm non công lập đang được sử dụng ngày càng nhiều làm cơ quan chuyển tuyến chính. Với điểm giới hạn đã sửa đổi và khu vực giám sát trong ASQ ® -3, không còn phỏng đoán nữa về việc xác định trẻ em có nguy cơ. Chỉ cần nhìn lướt qua bảng chấm điểm ASQ-3 sẽ cho bạn biết khi nào trẻ nên được giới thiệu hoặc giám sát.

Bao gồm các hoạt động học tập. Hệ thống ASQ bao gồm các hoạt động học tập vui vẻ, đơn giản và không tốn kém mà giáo viên có thể sử dụng trong lớp học và phụ huynh có thể sử dụng ở nhà. Các hoạt động bao gồm năm lĩnh vực phát triển giống nhau được sàng lọc với ASQ-3 và giúp trẻ em tiến bộ trong các lĩnh vực quan tâm.

Nguồn:
1 Rydz, D., Shevell, MI, Majnemer, A., & Oskoui, M. (2005). Sàng lọc Phát triển. Tạp chí Thần kinh Trẻ em , 20 (1), 4-–21.