GIỚI THIỆU

BrainCare sử dụng các bộ công cụ của Mỹ và đã được chuẩn hoá tại Việt Nam, cùng với đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sàng lọc, theo dõi và đánh giá sự phát triển của trẻ. BrainCare phối hợp rất chặt chẽ hai qui trình sàng lọc và đánh giá giúp 

  • Phát hiện sớm những vấn đề ở trẻ để can thiệp hỗ trợ trẻ sớm để có cơ hội cao nhất cho việc giúp trẻ hoà nhập cộng đồng tốt nhất.
  • Đánh giá chính xác cũng như đánh giá các chỉ số phát triển của trẻ ngôn ngữ, vận động, EQ, IQ… Tư duy không gian, tư duy tri giác.. nhằm bồi dưỡng và phát huy, điểm tra tốt thì cải thiện giúp cho trẻ phát triển toàn diện nhất.


Kiểm tra sức khỏe
tinh thần miễn phí