Quy trình đánh giá

Trước khi bắt đầu
đánh giá

Xây dựng kế hoạch đánh từ khi bắt đầu đến khi kết thúc

Chuẩn bị chương trình
đánh giá

Thiết lập nhóm chuyên gia để thực hiện chương trình đánh giá

Hỗ trợ thành công

Giám sát quá trình đánh giá và đưa ra những điều chỉnh khi cần thiết

Tiến hành đánh giá

Thực hiện đánh giá dựa trên kế hoạch đã xây dựng

Quy trình đánh giá

Chuẩn bị chương trình
đánh giá

Thiết lập nhóm chuyên gia để thực hiện chương trình đánh giá

Trước khi bắt đầu
đánh giá

Xây dựng kế hoạch đánh từ khi bắt đầu đến khi kết thúc

Tiến hành đánh giá

Thực hiện đánh giá dựa trên kế hoạch đã xây dựng

Hỗ trợ thành công

Giám sát quá trình đánh giá và đưa ra những điều chỉnh khi cần thiết

Video sự kiện

Video sự kiện

Dự án vì cộng đồng

Kiểm tra sức khoẻ
tinh thần miễn phí

Tổng đài tư vấn: 1900 3307
Hotline: (024) 4455 3307

Dự án vì cộng đồng

Kiểm tra sức khoẻ
tinh thần miễn phí

Tổng đài tư vấn: 1900 3307
Hotline: (024) 4455 3307

Contact Me on Zalo