Tin tức ASQ-3

Chuẩn bị cho chương trình đánh giá

Sàng lọc này là hướng dẫn từng bước cho bạn đến bức tranh toàn cảnh về sàng lọc phát triển, từ lập kế hoạch và thực hiện một chương trình thành công đến giám sát kết quả và tinh chỉnh các điểm rắc rối.

  • Quy trình làm việc suôn sẻ là điều cần thiết cho sự thành công của chương trình của bạn. 
  • Bạn sẽ muốn tạo một hệ thống đáng tin cậy để quản lý thủ tục giấy tờ và dữ liệu của mình, quản lý hoặc phân phối trình sàng lọc, phát triển các biểu mẫu và thư từ mà bạn có thể sử dụng với gia đình và thông báo rõ ràng các chính sách và quy trình sàng lọc của bạn cho mọi người liên quan.
  • Sàng lọc và giám sát trẻ em mà bạn sàng lọc là một quá trình phức tạp.
  • Người hỗ trợ cùng bạn sẽ cần hiểu rõ về mọi khía cạnh của sàng lọc, bao gồm mục đích và giới hạn của nó, giao tiếp hiệu quả và nhạy cảm với gia đình, văn hóa và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả sàng lọc của trẻ và các nguồn lực cộng đồng để giới thiệu phù hợp.
  • Chuyên gia sàng lọc cần coi các bậc cha mẹ với tư cách là đối tác tích cực trong quá trình sàng lọc.
  • Điều đó có nghĩa là giải thích rõ ràng mục đích của việc sàng lọc, xoa dịu nỗi sợ hãi và trả lời câu hỏi của họ, giới thiệu thân thiện với phụ huynh về công cụ sàng lọc của chương trình của bạn và duy trì giao tiếp cởi mở với họ trước, trong và sau khi sàng lọc. 
Contact Me on Zalo