Tin tức ASQ-3

Sàng lọc ASQ-3

Bạn đã chọn công cụ và chuẩn bị chương trình của mình, và bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu sàng lọc! Quy trình sẽ khác với mọi công cụ sàng lọc – nhưng nếu bạn đã chọn ASQ® làm người sàng lọc của mình, các tài nguyên trên trang này sẽ giúp bạn quản lý và cho điểm, diễn giải kết quả và chia sẻ kết quả với gia đình một cách nhạy bén và hiệu quả.

Công cụ bạn chọn phải đi kèm với sách hướng dẫn sử dụng và các tài nguyên sẵn có khác hướng dẫn bạn rõ ràng về các bước quản trị và trả lời các câu hỏi của bạn trong suốt quá trình. 

Chấm điểm phải là một quá trình đơn giản, không sợ hãi, đặc biệt nếu bạn đã chọn một công cụ như ASQ với tùy chọn trực tuyến tự động.

  • Có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả sàng lọc của trẻ. Biết chúng là gì và xem xét chúng khi bạn diễn giải kết quả, có thể giúp bạn thực hiện các loại giới thiệu phù hợp vào đúng thời điểm.
  • Một khi bạn đã có điểm số trong tay, làm thế nào bạn có thể xác định được những con số đang thực sự cho bạn biết điều gì? Bạn sẽ cần thông tin gì khác để theo dõi hiệu quả? Bạn cần dựa vào đó để đưa ra những kết quả và lí giải cho điều đó.

Chia sẻ kết quả sàng lọc với gia đình đôi khi có thể cảm thấy khó khăn, đặc biệt khi kết quả cho thấy con họ cần được đánh giá thêm. Chuyên gia sàng lọc cần thảo luận kết quả sàng lọc theo cách tích cực, khuyến khích và hợp tác với gia đình trong các bước tiếp theo.

Contact Me on Zalo