Tin tức ASQ-3

Hỗ trợ thành công

Sau khi trả kết quả sàng lọc cho phụ huynh, không có nghĩa là bạn sẽ dừng lại ở đấy. Chuyên gia/giáo viên cần duy trì liên lạc với gia đình, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh giữa các lần khám sàng lọc, theo dõi tiến trình chương trình của bạn và điều chỉnh bất kỳ lĩnh vực nào có vấn đề.

Sàng lọc chỉ là bước khởi đầu! Giữa các lần khám sàng lọc, hãy giữ kết nối với các gia đình trong chương trình của bạn bằng cách cung cấp cho họ các hoạt động thú vị mà họ có thể làm với con mình, chia sẻ tài liệu giáo dục dành cho cha mẹ, cung cấp thông tin về các nguồn cộng đồng hữu ích và theo dõi về bất kỳ lĩnh vực nào họ quan tâm.

Tìm hiểu về thông tin xã hội – tình cảm để chia sẻ với gia đình, cung cấp cho cha mẹ những lời khuyên đáng tin cậy về việc chuẩn bị cho trẻ đi học mẫu giáo và giúp họ theo dõi các mốc quan trọng giữa các lần kiểm tra phát triển.

  • Chương trình của bạn có hoàn thành mục tiêu không? Có bất kỳ quy trình nào cần được điều chỉnh hoặc suy nghĩ lại không? Hiệu quả của chương trình sàng lọc ra sao?
  • Để đánh giá hiệu quả của chương trình sàng lọc của bạn, bạn sẽ muốn thu thập dữ liệu định kỳ từ phụ huynh.
  • Chuyên gia/giáo viên cần hiểu sâu hơn về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chương trình sàng lọc của bạn.
  • Thực hiện các sửa đổi khi cần thiết.
Contact Me on Zalo