Sản phẩm và Dịch vụ

Với ASQ: sàng lọc chính xác sự phát triển và cảm xúc xã hội cho trẻ nhỏ.

Những năm đầu đời là giai đoạn quan trọng, ảnh hưởng lớn đến tương lai của trẻ. Giai đoạn này là cơ hội để đánh giá và hỗ trợ phát triển cho trẻ — vào thời điểm mà sự thay đổi tích cực có thể có tác động lớn nhất. Bảng câu hỏi theo lứa tuổi & giai đoạn® (ASQ ® ) là một hệ thống sàng lọc hiệu quả và đáng tin cậy, được sử dụng trên toàn cầu, xác định chính xác sự tiến bộ phát triển ở trẻ em trong độ tuổi từ một tháng đến 5 ½ tuổi.

Sản phẩm & Dịch vụ

ASQ-3

Công cụ sàng lọc toàn diện đo lường đáng tin cậy sự phát triển trong 5 lĩnh vực chính: giao tiếp, vận động thô, vận động tinh, giải quyết vấn đề và cá nhân-xã hội.

ASQ-3 Online

Công cụ sàng lọc chuyên dụng để phát triển tình cảm-xã hội bao gồm tự điều chỉnh, tuân thủ, giao tiếp-xã hội, hoạt động thích ứng, tự chủ, ảnh hưởng và tương tác với mọi người.

Rối loạn phát triển

Quản lý ASQ®-3 và ASQ®: SE-2 dựa trên web an toàn, hiệu quả với các tính năng tiết kiệm thời gian như chấm điểm tự động, hệ thống nhắc nhở, hoàn thành trực tuyến, v.v.

Hoạt động bổ trợ

Các hoạt động vui tươi, phù hợp với sự phát triển nhằm thúc đẩy tương tác giữa cha mẹ và con cái và thúc đẩy sự tiến bộ trong các lĩnh vực tương tự như ASQ-3 và ASQ: SE-2.

Đào taọ tập huấn

Cả hai tùy chọn đào tạo trực tiếp và ảo dựa trên nhu cầu của chương trình và mức độ chuyên môn. ASQ vốn dĩ rất dễ sử dụng và việc đào tạo rất thú vị.

Công cụ hỗ trợ

Các hoạt động vui tươi, phù hợp với sự phát triển nhằm thúc đẩy tương tác giữa cha mẹ và con cái và thúc đẩy sự tiến bộ trong các lĩnh vực tương tự như ASQ-3 và ASQ: SE-2.

Hệ thống ASQ

Sàng lọc

ASQ ® -3 và ASQ ® : Bảng câu hỏi SE-2 giúp phụ huynh dễ dàng hoàn thành.

Quản lý trực tuyến

Quản lý hiệu quả dữ liệu ASQ ® và cho phép phụ huynh hoàn thành bảng câu hỏi trực tuyến.

Hoạt động

Các hoạt động học tập vui nhộn, phù hợp với lứa tuổi giúp cha mẹ khuyến khích sự phát triển của trẻ.

Đào tạo

Việc triển khai dễ dàng với đào tạo tại chỗ, hội thảo hàng năm và DVD đào tạo.