Quy trình sàng lọc

Trước khi bắt đầu
sàng lọc​

Xây dựng kế hoạch sàng lọc từ khi bắt đầu đến khi kết thúc

Chuẩn bị chương trình
sàng lọc​

Thiết lập nhóm chuyên gia để thực hiện chương trình sàng lọc

Hỗ trợ thành công

Giám sát quá trình sàng lọc và đưa ra những điều chỉnh khi cần thiết

Tiến hành sàng lọc

Thực hiện sàng lọc dựa trên kế hoạch đã xây dựng

Quy trình sàng lọc

Chuẩn bị chương trình
sàng lọc​

Thiết lập nhóm chuyên gia để thực hiện chương trình sàng lọc

Trước khi bắt đầu
sàng lọc​

Xây dựng kế hoạch sàng lọc từ khi bắt đầu đến khi kết thúc

Tiến hành sàng lọc

Thực hiện sàng lọc dựa trên kế hoạch đã xây dựng

Hỗ trợ thành công

Giám sát quá trình sàng lọc và đưa ra những điều chỉnh khi cần thiết

Video sự kiện

Video sự kiện

Dự án vì cộng đồng

Kiểm tra sức khoẻ
tinh thần miễn phí

Tổng đài tư vấn: 1900 3307
Hotline: (024) 4455 3307

Dự án vì cộng đồng

Kiểm tra sức khoẻ
tinh thần miễn phí

Tổng đài tư vấn: 1900 3307
Hotline: (024) 4455 3307

Contact Me on Zalo