Tin tức ASQ-3

Trước khi bắt đầu

Sau khi giai đoạn lập kế hoạch ban đầu kết thúc, bạn và nhóm của bạn có thể chuyển sang các bước tiếp theo: chuẩn bị, tổ chức và phát triển các chiến lược để quản lý tất cả các khía cạnh của chương trình sàng lọc của bạn. 

Bắt đầu chương trình sàng lọc của bạn bằng cách trả lời các câu hỏi chính:

  • Mục tiêu của bạn là gì?
  • Các mục tiêu và mục tiêu chính của chương trình sàng lọc của bạn là gì?
  • Bạn có những nguồn nào, và bạn sẽ cần những gì?
  • Làm thế nào để bạn có được phụ huynh, nhà cung cấp và các đối tác cộng đồng?

Hiện có nhiều bộ công cụ sàng lọc phát triển khác nhau, tùy vào khả năng và mong muốn của một nhà chuyên môn mà nó được sử dụng. Các bộ công cụ sàng lọc được sử dụng phổ biến hiện nay: Denver II, ASQ 3, MCHAT, …

Sau khi chọn công cụ sàng lọc, bạn sẽ đặt một số nguyên tắc, như:

  • Xác định phương pháp của bạn.
  • Tim ra tần suất bạn sẽ sàng lọc
  • Và chọn tiêu chí của bạn cho các giới thiệu.
Contact Me on Zalo