Test nhanh

Viện Tâm lý Giáo dục BrainCare xin gửi tới quý anh/chị bộ công cụ “Chỉ số phát triển”. Bộ công cụ “Chỉ số phát triển” được xây dựng dựa trên bảng hỏi ASQ 3 được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Công cụ “Chỉ số phát triển” giúp cho anh chị biết được mức độ phát triển của con từ 12-66 tháng tuổi, đặc biệt là giúp sàng lọc và phát hiện sớm các rối loạn phát triển ở trẻ em như: tự kỷ, tăng động giảm chú ý…. Bộ công cụ “Chỉ số phát triển” tập trung sàng lọc, theo dõi sự phát triển của trẻ ở 5 lĩnh vực chính gồm:
1. Nhận thức/Giải quyết vấn đề
2. Ngôn ngữ giao tiếp
3. Vận động thô
4. Vận động tinh
5. Kĩ năng xã hội

Viện Tâm lý Giáo dục BrainCare xin gửi tới quý anh/chị bộ công cụ “Chỉ số phát triển”. Bộ công cụ “Chỉ số phát triển” được xây dựng dựa trên bảng hỏi ASQ 3 được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Công cụ “Chỉ số phát triển” giúp cho anh chị biết được mức độ phát triển của con từ 12-66 tháng tuổi, đặc biệt là giúp sàng lọc và phát hiện sớm các rối loạn phát triển ở trẻ em như: tự kỷ, tăng động giảm chú ý…. Bộ công cụ “Chỉ số phát triển” tập trung sàng lọc, theo dõi sự phát triển của trẻ ở 5 lĩnh vực chính gồm:
1. Nhận thức/Giải quyết vấn đề
2. Ngôn ngữ giao tiếp
3. Vận động thô
4. Vận động tinh
5. Kĩ năng xã hội

Contact Me on Zalo