Test nhanh

Viện Tâm lý Giáo dục BrainCare xin gửi tới quý anh/chị bộ công cụ “Vấn đề tâm lý”. Bộ công cụ “Vấn đề tâm lý” được xây dựng dựa trên bảng hỏi CBCL được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Công cụ “Vấn đề tâm lý” giúp cho anh chị biết sức khỏe tinh thần của trẻ em từ 6-18 tuổi đặc biệt vấn đề cảm xúc hành vi ở 02 nhóm với 7 vấn đề:
1. Lo âu
2. Thu mình/ Trầm cảm
3. Vấn đề xã hội
4. Vấn đề tư duy/ suy nghĩ
5. Tập trung chú ý
6 Hành vi chống đối xã hội
7. Hành vi xâm khích, gây hấn

Viện Tâm lý Giáo dục BrainCare xin gửi tới quý anh/chị bộ công cụ “Vấn đề tâm lý”. Bộ công cụ “Vấn đề tâm lý” được xây dựng dựa trên bảng hỏi CBCL được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Công cụ “Vấn đề tâm lý” giúp cho anh chị biết sức khỏe tinh thần của trẻ em từ 6-18 tuổi đặc biệt vấn đề cảm xúc hành vi ở 02 nhóm với 7 vấn đề:
1. Lo âu
2. Thu mình/ Trầm cảm
3. Vấn đề xã hội
4. Vấn đề tư duy/ suy nghĩ
5. Tập trung chú ý
6 Hành vi chống đối xã hội
7. Hành vi xâm khích, gây hấn

Contact Me on Zalo