Test nhanh

Viện Tâm lý Giáo dục BrainCare xin gửi tới quý anh/chị bộ công cụ “ADHD”. Bộ công cụ “ADHD” được xây dựng dựa trên bảng hỏi ADHD được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Công cụ “ADHD” giúp cho anh chị sàng lọc và phát hiện sớm các rối loạn hành vi tăng động giảm chú ý ở trẻ từ 6-15 tuổi . Bộ công cụ “ADHD” tập trung sàng lọc, theo dõi sự phát triển của trẻ ở 2 lĩnh vực chính gồm: Tăng động Giảm tập trung

Viện Tâm lý Giáo dục BrainCare xin gửi tới quý anh/chị bộ công cụ “ADHD”. Bộ công cụ “ADHD” được xây dựng dựa trên bảng hỏi ADHD được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Công cụ “ADHD” giúp cho anh chị sàng lọc và phát hiện sớm các rối loạn hành vi tăng động giảm chú ý ở trẻ từ 6-15 tuổi . Bộ công cụ “ADHD” tập trung sàng lọc, theo dõi sự phát triển của trẻ ở 2 lĩnh vực chính gồm: Tăng động Giảm tập trung

Contact Me on Zalo