Test nhanh

Thang đánh giá trầm cảm BECK là một trong những thang đo được biết đến và sử dụng rộng rãi nhất trong việc đánh giá và đo lường các triệu chứng trầm cảm. Được thiết kế phù hợp với độ tuổi từ 16 tuổi trở lên, thang đo BECK có thể giúp các cá nhân nhận diện các triệu chứng cũng như đánh giá mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng trầm cảm của bản thân.

Thang đánh giá trầm cảm BECK là một trong những thang đo được biết đến và sử dụng rộng rãi nhất trong việc đánh giá và đo lường các triệu chứng trầm cảm. Được thiết kế phù hợp với độ tuổi từ 16 tuổi trở lên, thang đo BECK có thể giúp các cá nhân nhận diện các triệu chứng cũng như đánh giá mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng trầm cảm của bản thân.

Contact Me on Zalo