Test nhanh

Viện Tâm lý Giáo dục BrainCare xin gửi tới quý anh/chị bộ công cụ “TEST EQ”. Bộ công cụ “TEST EQ” được xây dựng dựa trên bảng hỏi “Bar On” được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Công cụ “TEST EQ” đánh giá chỉ số cảm xúc cho trẻ từ 7-18 tuổi, sẽ giúp cho anh chị hiểu được cảm xúc và tính cách của con, từ đó có phương pháp để tăng khả năng giao tiếp, quản lý cảm xúc cho con và định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng của con.

Viện Tâm lý Giáo dục BrainCare xin gửi tới quý anh/chị bộ công cụ “TEST EQ”. Bộ công cụ “TEST EQ” được xây dựng dựa trên bảng hỏi “Bar On” được công nhận và sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Công cụ “TEST EQ” đánh giá chỉ số cảm xúc cho trẻ từ 7-18 tuổi, sẽ giúp cho anh chị hiểu được cảm xúc và tính cách của con, từ đó có phương pháp để tăng khả năng giao tiếp, quản lý cảm xúc cho con và định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng của con.

Contact Me on Zalo