SỰ KIỆN

Hãy buông tay để con lớn

Tự lập là kĩ năng không phải trẻ em nào cũng dễ dàng rèn luyện và đạt được trong ngày một ngày hai. Vậy Tại sao cần dạy con tự lập? Làm thế nào để dạy con được tính tự lập? Click ngày để lật mở những bí mật của các câu hỏi trên về con mình nhé.

Xem ngay »

Nói ngọng có thể chữa được không?

Nói ngọng là hiện tượng ngôn ngữ bị rối loạn. Ngôn ngữ của trẻ hình thành dựa trên cơ sở các phản xạ có điều kiện. Ngôn ngữ được hình thành từ những tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài kích thích vào thính giác. Nói ngọng gặp phổ biến ở trẻ nhỏ, nhiều người lớn cũng bị mắc chứng này.

Xem ngay »

Hãy buông tay để con lớn

Tự lập là kĩ năng không phải trẻ em nào cũng dễ dàng rèn luyện và đạt được trong ngày một ngày hai. Vậy Tại sao cần dạy con tự lập? Làm thế nào để dạy con được tính tự lập? Click ngày để lật mở những bí mật của các câu hỏi trên về con mình nhé.

Xem ngay »

Nói ngọng có thể chữa được không?

Nói ngọng là hiện tượng ngôn ngữ bị rối loạn. Ngôn ngữ của trẻ hình thành dựa trên cơ sở các phản xạ có điều kiện. Ngôn ngữ được hình thành từ những tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài kích thích vào thính giác. Nói ngọng gặp phổ biến ở trẻ nhỏ, nhiều người lớn cũng bị mắc chứng này.

Xem ngay »

Kiểm tra sức khỏe
tinh thần miễn phí